lớp học không địa chỉ

Lớp học này ra đời nhằm lan toả kiến thức trên khắp mọi miền đất nước, đến tận những nơi hẻo lánh nhất

Bố cục cơ bản
Nguyên lý màu sắc
Hình hoạ
Lịch sử mỹ thuật
Nghệ thuật chữ
Đồ hoạ Dàn trang
Đồ Hoạ Vector
Đồ Hoạ ảnh số
Đồ hoạ Dàn trang
Biên tập Video
Tương tác
Hoạ sĩ công nghê
Đồ Hoạ Vector

Thao tác với mảng vector

Với những ai từng biết qua các file hình vector sẽ thấy chúng có 1 ưu điểm nổi bậc: luôn sắc nét với mọi kích thước

Đồ hoạ vector làm được gi?

Các phần mềm chuyên thiết kế

 1. Bộ nhận diện thương hiệu: logo, business card, letter head
 2. Ấn phẩm quảng cáo: Poster, brochure,
 3. Sách báo, tạp chí,
 4. Thiết kế font chữ, typography,..
Các định dạng file vector

svg, eps, ai,..

Các phần mềm, ứng dụng vẽ vector
 1. Trên MacOS: Illustrator, Inkscape, Corel, Affinity Designer, Linearity Curve, Graphic, Amadine..
 2. Trên ipadOS: Affinity Designer, Linearity Curve, Graphic, Amadine..
Chương trình học
Inkscape - Đồ hoạ vector
Illustrator - Đồ hoạ vector
Các trang liên quan
 1. Thuật ngữ chuyên ngành
 2. Hỏi đáp
Các tác phẩm từ học viên
Đồ Hoạ ảnh số

Thao tác với ảnh số

Ảnh số tràn ngập trên internet do dung lượng nhẹ, có khả năng hiển thị trên trình duyệt và hiển thị màu sắc phong phú

Đồ hoạ ảnh số làm được gi?

Các phần mềm chuyên xử lý

 1. Xử lý ảnh ở khâu hậu kỳ
 2. Cắt ghép ảnh
 3. sáng tạo Photo Manipulation
 4. Phác thảo giao diện
Các định dạng file raster
 1. jpg, png, webp, avif,..
 2. tif, psd, ..
Các phần mềm, ứng dụng thao tác với ảnh số
 1. Trên MacOS: Gimp, Photoshop, Acorn 7, Affinity Photo, ..
 2. Trên ipadOS: Photoshop, Affinity Photo,..
Chương trình học
GIMP - Đồ hoạ ảnh số
Photoshop - Đồ hoạ ảnh số
Các trang liên quan
 1. Thuật ngữ chuyên ngành
 2. Hỏi đáp
Các tác phẩm từ học viên
Đồ hoạ Dàn trang

Thiết kế dàn trang Tạp chí

Phần mềm: Indesign, Scribus,..

Ảnh số tràn ngập trên internet do dung lượng nhẹ, có khả năng hiển thị trên trình duyệt và hiển thị màu sắc phong phú

Đồ hoạ ảnh số làm được gi?

Các phần mềm chuyên xử lý

 1. Xử lý ảnh ở khâu hậu kỳ
 2. Cắt ghép ảnh
 3. sáng tạo Photo Manipulation
 4. Phác thảo giao diện
Các định dạng file raster
 1. jpg, png, webp, avif,..
 2. tif, psd, ..
Các phần mềm, ứng dụng thao tác với ảnh số
 1. Trên MacOS: Pages, Indesign, Scribus,..
 2. Trên ipadOS: Pages,..
Chương trình học
Scribus - Đồ hoạ Dàn trang
InDesign - Đồ hoạ Dàn trang
Magazine - Dàn trang Tạp chí
Các trang liên quan
 1. Thuật ngữ chuyên ngành
 2. Hỏi đáp
Các tác phẩm từ học viên
Đồ hoạ Dàn trang

Đồ Hoạ 3D

Phần mềm: Indesign, Scribus,..

Ảnh số tràn ngập trên internet do dung lượng nhẹ, có khả năng hiển thị trên trình duyệt và hiển thị màu sắc phong phú

Đồ hoạ ảnh số làm được gi?

Các phần mềm chuyên xử lý

 1. Xử lý ảnh ở khâu hậu kỳ
 2. Cắt ghép ảnh
 3. sáng tạo Photo Manipulation
 4. Phác thảo giao diện
Các định dạng file raster
 1. jpg, png, webp, avif,..
 2. tif, psd, ..
Các phần mềm, ứng dụng thao tác với ảnh số
 1. Trên MacOS: Pages, Indesign, Scribus,..
 2. Trên ipadOS: Pages,..
Chương trình học
Blender - Đồ hoạ 3D
Blender - Đồ hoạ 3D
Các trang liên quan
 1. Thuật ngữ chuyên ngành
 2. Hỏi đáp
Các tác phẩm từ học viên
Biên tập Video

Biên tập Video

Phần mềm: FinalCut Pro, Adobe Premier,..

Đây là giai đoạn hậu kỳ của quay phim. Nghĩa là chỉnh sửa, lắp ghép và áp hiệu ứng và phim

Đồ hoạ ảnh số làm được gi?

Các phần mềm chuyên xử lý

 1. Xử lý ảnh ở khâu hậu kỳ
 2. Cắt ghép ảnh
 3. sáng tạo Photo Manipulation
 4. Phác thảo giao diện
Các định dạng file raster
 1. jpg, png, webp, avif,..
 2. tif, psd, ..
Các phần mềm, ứng dụng thao tác với ảnh số
 1. Trên MacOS: Pages, Indesign, Scribus,..
 2. Trên ipadOS: Pages,..
Chương trình học
FinalCut Pro - Biên tập phim
Premiere - Biên tập phim
Các trang liên quan
 1. Thuật ngữ chuyên ngành
 2. Hỏi đáp
Các tác phẩm từ học viên

Hoạ sĩ kỹ thuật số

là công cụ duy nhất (hầu như) cho phép bạn vẽ cảnh khu phố về đêm từ trên mái nhà

Phần mềm: Procreate trên iPad

Chương trình 30 buổi
 1. Interface & Setting
 2. Layers and Painting Steps
 3. Practice - Painting Steps
 4. Selection and Transform
 5. Practice - Selection and Transform
 6. Perspective
 7. Practice - Perspective
 8. Color harmony
 9. Practice - Color harmony
 10. Adjustment
 11. Practice - Adjustment
 12. Brush
 13. Practice - Brush
 14. Brush Studio
 15. Practice - Brush Studio
 16. ——— Kiểm tra giữa kỳ ———-
 17. Blending Mode
 18. Practice - Blending Mode
 19. Sculpture
 20. Practice - Sculpture
 21. Drawing-guide Isometric
 22. Practice - Isometric
 23. Text
 24. Practice - Text
 25. Text Caligraphy
 26. Practice - Text Caligraphy
 27. Effect
 28. Practice - Effect
 29. Animation
 30. Practice - Animation